THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU – Văn Án


THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU

Tác Giả: Ngô Tiếu Tiếu

Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE.

Nhân vật chính: Mộc Thanh Dao x Mộ Dung Lưu Tôn, phối hợp: Mộ Dung Lưu Chiêu, Sở Thiển Dực, Vô Tình, Trưởng Tôn Trúc…

Độ dài: 147 chương

Dịch: QT và Google ca ca ^^

Bản convert: Yappa- tangthuvien

Kết hợp bản convert + Raw của ngocquynh520 (diễn đàn lê quý đôn)

VĂN ÁN

Hoàng thượng, hưu!

Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, mị lực kinh người.

Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!

Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!

Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!

Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?

Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hiểu rõ đợi chờ, ta nguyện từ bỏ qua này thân, hóa thành cây hứa nguyện, một thân đơn độc từ đây.

Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc thái tử, yêu nghiệt duy mỹ, Người đời không nhìn được vàng cẩn ngọc, lại đem minh châu xem như bụi đất, ta nguyện ý lấy Thanh La quốc thái tử phi vị cưới ngươi làm vợ.

Trời hiện dị tướng, phượng rơi tướng phủ, người được phượng  thống nhất thất quốc, có ai biết? Phượng lại là cái nữ nhân mang danh háo sắc khắp thiên hạ.

Mục lục:

QUANG MANG TỨ XẠ

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10

C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20

C21C22C23C24C25C26C27C28C29 - C30

C31C32C33 - C34 - C35 - C36C37C38C39C40

C41C42C43C44C45 – C46 C47 C48 C49C50

C51 – C52 – C53 – C54C55C56 C57 – C58 – C59C60

C61 – C62

CUNG TÂM KẾ

C63.1- C63.2 – C63.3 – C63.4 – C63.5C63.6C63.7 – C63.8

C64.1 – C64.2C64.3C64.4C64.5C64.6

C65.1 – C65.2 – C65.3C65.4C65.5C65.6

C66.1 – C66.2 – C66.3C66.4C66.5

C67.1 – C67.2 – C67.3 – C67.4C67.5C67.6

C68.1 – C68.2 – C68.3 – C68.4C68.5

C69.1C69.2C69.3C69.4 -C69.5C69.6

C70.1C70.2C70.3C70.4 –  C70.5C70.6

C71.1C71.2C71.3C71.4C71.5C71.6

C72.1C72.2C72.3C72.4C72.5

C73.1C73.2 - C73.3 - C73.4C73.5C73.6

C74.1C74.2C74.3C74.4C74.5

C75.1C75.2 - C75.3C75.4C75.5

C76.1C76.2C76.3C76.4C76.5

C77.1C77.2 - C77.3C77.4 - C77.5C77.6

C78.1C78.2C78.3C78.4C78.5C78.6

C79.1C79.2C79.3C79.4C79.5C79.6

C80.1C80.2C80.3C80.4C80.5C80.6

C81.1C81.2C81.3C81.4C81.5C81.6

C82.1C82.2C82.3C82.4C82.5C82.6

C83.1C83.2C83.3 –  C83.4 -C83.5

C84.1C84.2C84.3 –  C84.4 -C84.5C84.6

C85.1C85.2C85.3 –  C85.4 -C85.5C85.6

C86.1C86.2C86.3 –  C86.4 -C86.5C86.6

C87.1 - C87.2C87.3C87.4C87.5C87.6

C88.1C88.2C88.3C88.4C88.5C88.6

C89.1C89.2C89.3C89.4C89.5C89.6

C90.1C90.2 - C90.3C90.4C90.5

C91.1C91.2C91.3C91.4C91.5C91.6

C92.1C92.2C92.3C92.4C92.5C92.6

C93.1C93.2C93.3C93.4C93.5C93.6

C94.1C94.2C94.3C94.4

THIẾN TÂM TỰ THIẾT

C95.1C95.2C95.3 - C95.4C95.5C95.6

C96.1C96.2C96.3C96.4C96.5C96.6

C97.1 - C97.2C97.3C97.4C97.5C97.6

C98.1C98.2C98.3C98.4C98.5

C99.1C99.2 - C99.3 - C99.4C99.5C99.6

 C100.1C100.2C100.3C100.4C100.5C100.6

 C101.1 - C101.2C101.3C101.4C101.5C101.6

  C102.1C102.2C102.3C102.4C102.5

C103.1C103.2C103.3C103.4C103.5C103.6

C104.1C104.2C104.3

C105.1C105.2C105.3C105.4C105.5C105.6

 C106.1 C106.2C106.3C106.4 – C106.5

 C107.1 – C107.2C107.3C107.4 – C107.5C107.6

 C108.1 - C108.2C108.3C108.4 – C108.5

 C109.1 – C109.2 - C109.3 - C109.4 – C109.5C109.6

 C110.1 - C110.2C110.3C110.4 – C110.5

C111.1C111.2 - C111.3C111.4C111.5

C112.1C112.2C112.3C112.4 - C112.5

C113.1C113.2C113.3C113.4 - C113.5

C114.1C114.2 - C114.3C114.4

C115.1C115.2 - C115.3 - C115.4C115.5

C116.1C116.2C116.3C116.4

C117.1C117.2C117.3 - C117.4 - C117.5

C118.1C118.2C118.3 - C118.4C118.5

C119.1 - C119.2 - C119.3 - C119.4C119.5

C120.1 - C120.2C120.3C120.4C120.5

PHƯỢNG LÂM THIÊN HẠ

C121.1 – C121.2 – C121.3 – C121.4 - C121.5

C122.1 – C122.2 – C122.3 – C122.4C122.5

C123.1 – C123.2 C123.3 – C123.4C123.5

C124.1 – C124.2 – C124.3 – C124.4C124.5

C125.1 – C125.2 – C125.3 C125.4C125.5

C126.1 – C126.2 – C126.3 – C126.4C126.5

C127.1 – C127.2 – C127.3 – C127.4 - C127.5

C128.1 C128.2 – C128.3 – C128.4C128.5

C129.1 – C129.2 C129.3 – C129.4 

C130.1 – C130.2 – C130.3 – C130.4

C131.1 C131.2 – C131.3 – C131.4

C132.1 – C132.2 – C132.3 

C133.1 – C133.2 – C133.3 – C133.4 

C134.1 – C134.2 – C134.3 – C134.4 

C135.1 – C135.2 – C135.3 – C135.4 

C136.1 – C136.2 – C136.3 – C136.4 

C137.1 – C137.2 – C137.3 – C137.4 

C138.1 – C138.2 – C138.3 – C138.4

C139.1 – C139.2 C139.3 – C139.4

C140.1 – C140.2 – C140.3 – C140.4

C141.1 – C141.2 – C141.3 – C141.4

C142.1 – C142.2 – C142.3 – C142.4

C143.1 – C143.2 C143.3 – C143.4

C144.1 C144.2 – C144.3 C144.4

C145.1 – C145.2 – C145.3 – C145.4

C146.1 – C146.2 – C146.3 – C146.4

C147.1 - C147.2 – C147.3 – C147.4C147.5

C147.6 – C147.7 – C147.8 – C147.9C147.10

C147.11 – C147.12 – C147.13 C147.14C147.15

HOÀN

EBOOK

PDF: http://www.mediafire.com/?n9728ye6b2amcm5

PRC:http://www.mediafire.com/?b8q2jzeiosjqu5t

Epub: http://www.mediafire.com/?0suvty7gnjb2dr0

About these ads

188 thoughts on “THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU – Văn Án

 1. ko biết có phải trình độ đọc hiểu của mình có hạn hay ko mà đọc cái văn án cứ như đọc convert,haiz,uổng phí 1 bộ truyện hay

 2. hi,sr nàng nha,hôm nọ ta tìm mãi mới có nhà nàng edit truyện này,hào hứng phấn khởi lon ton chạy vào,đọc cái văn án xong khựng lại luôn,nghĩ truyện mà cũng thế chắc chết quá nhưng đọc lại thấy rất mượt *dập đầu tạ lỗi*

 3. Pingback: Thiên giới hoàng hậu « Tuyết Tinh Linh

 4. nàng ơi cho ta hỏi, END rồi nàng có làm ebook không nàng ?Ta rất thích truyện này của nàng, thanks nàng nhiều, cố gắng lên.

 5. SA; *ôm tim* Ta sợ nàng! TRong voòng1 ngày mà tung chưởng liên tiếp! ta bị nội thương rồi a~ Cơ mà chưa có ai bị liên hoàn chưởng mà sung sướng như ta cả! He he~
  TW: *vận nội công*

 6. Pingback: List Ngôn Tình (T) « Tử Thiên Quốc

 7. à cái nì lúc đầu ta chỉ post có mỗi chương thôi ko có cắt ra các phần nhỏ, sau này vì một chương dài quá đành cắt ra, nên ta vẫn chưa chỉnh sửa lại

 8. hì hì. hình như là lần đầu tiên nhà ss

  bi h mới bik nhà ss

  cảm ơn ss đã edit đến chương 66 nhá. e khá là thik thể loại tr xuyên ko

 9. bộ này hảo hảo a….
  thanks nàng đã edit bộ này, ta rất thích…
  hi vọng end rồi nàng sẽ làm ebook…ko có ai tốt bụng thì nàng nhờ người ấy làm giúp…bộ này ghiền quá mà mạng nhà ta hơi cùi nên muốn down về sau này dễ đọc lại…

 10. lần đầu ghé nhà nàng, ta tạm thời vẫn rất thích truyện xuyên ko , vào nhà nàng thấy văn án bộ này hấp dẫn quá… ủng hộ nàng hết mình ** ôm ôm ***

  • thanks nàng đã ủng hộ, truyện của Tiếu tỷ đa số viết rất mạch lạc và chặt chẽ nên khi đọc rất dễ bị thu hút, nếu nàng ủng hộ bộ này thì ủng hộ luôn bộ Độc Y Vương Phi nhé, cùng tác giả đấy hìhì

 11. TGHH từ khi Dao tỷ bỏ nhà đi chơi.mình thấy thương Tôn ca quá,cho nên mih đã dành thời gian rủ Tô ca đi nhậu nhẹt giải sầu.bây giờ mình ko nhớ đã đọc đến chương nao nữa.huhuuuuuuuuuu………….nàng nào còn nhớ Dao tỷ bỏ nhà đi chương nào thì mách mình với nha.thanks………………..

 12. Pingback: List truyện Xuyên không « Bẫy Bí Ngô

 13. lan dau ghe nha nang doc dc 2 cai van an roi hap dan ghe lun…ta cung la linh moi dang tap editt truyen nen ta ung ho nang het minh san tien hoc hoi them kinh nghiem edit…nang co gang nha co ji sai sot cung la chuyen binh thuong thoy ko ai trach nang dau…nhat la ta ung ho nang het minh.

 14. Nàng vất vả quá, bộ này từ Q2 trở đi 1 chương dài trên dưới 8k chữ >””<

  Mà nàng xem lại cái tên chút nhé. Mộc Thanh Dao, ở trên có chỗ nàng ghi là Mộc Thanh Giao đấy. Dao với Giao khác nhau hoàn toàn về nghĩa nhé nàng \(^o^)/

 15. Pingback: list truyện « tieuthutao

  • hoàng thượng có cái khó của hoàng thượng .. nhiều khi hoàng thượng cũng ko tự quyết đc ấy chứ … mà muốn Sở gia giao ra bình quyền thì cũng phải có lí do chính dáng … ko thì quần thần bất phục .

 16. Pingback: List truyện | duongduong119

 17. Pingback: [TQ] Tên truyện – Chưa hoàn thành « Siêu Gà Choai Choai

 18. Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện này. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diễn đàn Lê Quý Đôn hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^

 19. lần đầu ghé thăm nhà bạn, ngưỡng mộ bạn đã làm được 1 bộ truyện đồ sộ như vậy, hơn nữa lại là cổ trang.
  mình cũng muốn làm lắm nhưng vốn từ lại ít quá, sợ mọi người chê cười, đành phải đi lang thang các nhà để đọc.
  chúc bạn thành công hơn nữa nhé. và quan trọng nhất là cầu mong bạn sẽ làm ebook cho mình được lưu lại bộ truyện này trong thư viện của mình *xấu hổ*

 20. Pingback: List Truyện Ngôn Tình « Tử Thiên Sơn Trang

 21. Pingback: List truyện Ngôn tình [on-going] | Hội săn lùng truyện

 22. Pingback: List truyện Ngôn tình [hoàn] | Hội săn lùng truyện

 23. Thank nàng nhiều nha. Nàng bảo 1 chữ tiếng Hoa ko biết mà sao edit truyện ngon vậy. Đọc hay lắm. Ta rất thích truyện xuyên ko, cung đình, hay thì càng dài càng tốt. Truyện nhà nàng ko PIC, ko Pass, thật ngưỡng mộ.
  Ủng hộ nàng hết mình

 24. bạn ơi, cho mình xin bản word của truyện được k? mình thích truyện bạn edit lắm nhưng lại k lên mạng thường xuyên được …

 25. cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã edit và làm ebook share cho mọi ng, truyện đọc hay lắm, lâu rùi mới có đc eb truyện dài thế này, cảm ơn bạn nhiều

 26. nàng ơi sao ta vào mà ko tìm thấy eb ở đâu thế nàng, dạo này thích nữ cường ghê gớm, thấy văn án đã mê rồi, nàng chỉ cho ta chỗ down về với, thanks nàng

 27. Mong chờ eb TGHH này. Truyện bạn làm hay lắm, nhưng hiện nay chỉ dám nhảy hố Thứ nữ thôi, còn TTNT & Duyên hề thấy hay quá, nhưng chưa dám theo, chỉ ngóng khi nào gần hoàn thì vào xem. Mong TT tiếp tục edit không chỉ những truyện đang làm mà còn những truyện sau nay nữa….Mình tin rằng tất cả các bạn khác đều ủng hộ nàng và k muốn nàng từ bỏ việc edit truyện….Cảm ơnTT rất nhiều

 28. bo nay co eb rui á, thank nang nhieu lam, htrc moi co eb bộ độc y, hôm nay đã có eb bộ này rùi, nàng thật nhanh quá, cam ơn nàng nhieuf lém vì edit và làm eb chia sẻ keke

 29. mình đã đọc xong độc y vương phi, đang định đọc truyện này nhưng mà nghe nói nữ chính trong truyện này có khúc cãi nhau với anh nam 9 rùi bõ hoàng cung ra đi gặp anh Vô Tình rùi iu ảnh hả? vậy tức là nữ 9 trước đó hông iu anh nam 9 mà iu anh Vô Tình trc, sau đó anh Vô Tình chết mới bắt đầu iu anh nam 9 à? ai tốt bụng nói cho mình nghe đi!

  • ko phải như thế, tình cảm của nữ 9 dành cho vô tình ko phải là tình yêu, mà là một thứ thân tình cùng với mang ơn và trách nhiệm, người mà nữ 9 yêu thật sự là nam 9, ở quyển 3 nữ 9 bị giằng xé giữa hai bên, nhưng ko phải do yêu mà do vô tình có ơn quá sâu đối với nữ 9, cộng thêm anh ấy rất đáng thương nên nữ 9 ko đành lòng vứt bỏ, khi nàng đọc lưu ý kỹ sẽ thấy phản ứng của nữ 9 đối với hai người hoàn toàn khác nhau.
   Bộ này tâm lý nhân vật khá phức tạp, nhưng đến gần cuối thì đã phân biệt rõ ràng và cũng ngọt ngào lắm, bé gái con của hai anh chị thì ta rất là kết ^.^. nàng cứ yên tâm đọc đi.

 30. Bạn ơi mạn phép cho mình xin bạn bản word để làm 1 bản ebook có mục lục được không bạn vì truyện này có rất nhiều chương nhiều khi các bạn bận đang đọc dở mà ko nhớ mình đọc đến đâu ngồi mò lại thì lâu lắm

 31. lâu lắm mới được đọc một bộ truyện hay đến thế, (làm ta ko dứt ra đc T_T), thật sự cảm ơn nàng đã cực nhọc dịch trọn vẹn một tác phẩm dài thế này. Đọc truyện của Tiếu Tiếu mới càng thấy thích thể loại xuyên ko hơn, trong 2 tác phẩm Độc y vương phi và Thiên giới hoàng hậu ta rất thích tính cách của nữ chính (lạnh lùng, quyết đoán, thông minh…). Trong Thiên giới hoàng hậu thì thực sự thích Vô Tình, tiếc là anh ra đi quá sớm….
  Cám ơn dịch giả lần nữa, ko biết nàng còn có dự án nào của Tiếu Tiếu nữa ko??

 32. ta ₫ọc văn án thấy ko hiu lém nhưng đọc xong thì ek..mê truyện đến nỗi iu lun kả nàng rùi.*chụt…chụt*hec.nàng kiếm thêm bộ nào hay hay thì post típ na.thanks nàng vô cùng nhiều

 33. đây là lần đầu tiên vì 1 cuốn truyện mà mình cmt trên wp. mình cực kì cực kì thích truyện này, thích cả 2 cuốn còn lại bên nhà bạn nữa. mình đọc Duyên Hề trước – thích ơi là thích. đọc tiếp đến Độc Y vương phi cũng rất thích. đọc tiếp đến TGHH thì ko còn gì để nói ^^
  3 truyện này mỗi người 1 vẻ, có lẽ ai mình cũng thích, nhưng mà do TGHH Tô Trần (Dao nhi) quắ nổi bật, truyện vô cùng khúc chiết, cảm giác ko có sơ hở nào, chỗ nào cũng hợp lý, từ cách xây dựng tình huống, đến lúc chuyển biến tính cách nhân vật. Đến cả việc đi đánh quân, cách nghĩ, cách làm, thậm chí cả cách Vô Tình quay trở về, cách hóa giải (mình sẽ ko nói nhiều, sợ bạn nào chưa đọc thôi). Có nhiều chỗ mình rất thích, cũng ít khi đọc truyện mà mình khóc lắm. Khi Mai Tâm chết mình cũng khóc. Còn 1 số đoạn Dao nhi đau lòng cũng muốn khóc. Phải mất 4 ngày mới nghiến ngấu xong cả cuốn nhưng mình nghĩ đây là 1 cuốn truyện đáng giá để đọc, đáng giá để phiêu lưu vào thế giới của Mộc Thanh Dao – Lưu Tôn.
  Cũng ko biết viết gì nhiều nhưng 1 lần nữa muốn cảm ơn bạn vì đã edit 1 cuốn truyện xuất sắc đến nhường này.
  Hay quá là hay! ^^

  • mình cũng cám ơn bạn vì những nhận xét này, phản hồi của các bạn là động lực rất lớn cho người edit truyện, nên mình mong sẽ có nhiều bạn phản hồi hơn nữa khi đọc xong truyện, bộ này là bộ đầu tay mà mình edit nên nó chưa mượt mà lắm, đợi một thời gian nữa mình rảnh rỗi hơn, mình sẽ beta lại để hoàn thiện nó hơn ^.^

 34. Pingback: Đạo tình và thiên giới hoàng hậu | llliceicelll

 35. nàng ơi trong nhà nàng ta thích nhất bộ này đấy. Vì chưa có nick wordpress nên mình vẫn chưa comment được cho bạn chứ mình theo dõi truyện này từ lâu rồi. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục dịch thêm nhiều truyện hay nữa. Mình rất thích truyện của Ngô Tiếu Tiếu đấy!!!

 36. Pingback: (^♥^) ~ Các truyện mà mình yêu thích ~ (^♥^) « (¯`•♥SWEET HEART♥•´¯)

 37. Pingback: List truyện ngôn tình Đã hoàn thành | Tử Minh Cung

 38. Pingback: List Ngôn tình Xuyên không | Tử Minh Cung

 39. ôm cái eb đọc hết một tuần, vừa phục tác giả nghĩ ra cốt truyện hay vừa phục bạn kiên trì edit bộ truyện vừa dài vừa đau đầu này. cái duy nhất mình thấy ko vừa ý là tác giả này tả người tả cành lặp lại quá nhiều nhưng túm lại là mình rất thích truyện này :))

  cảm ơn bạn một lần nữa vì đã edit và share ebook cho nhưng ai ko thể đọc on như mình :x

  • à mà cho mình hỏi ko biết bản eb của mình có gì ký lạ ko mà sao tự nhiên khúc đánh Vạn Hạc quốc mình thấy. tự nhiên nhảy qua đoạn là chiếm được rồi, ko biết Thượng Quan Hạo bị gì. đọc đoạn sau mới lờ mờ hiểu chuyện gì xảy ra

   • vậy hả nàng, lúc làm bộ này sợ là ta sơ sót copy thiếu chương, có gì nàng đọc online lại mục lục trong nhà ta nhé, ta đang định chỉnh sửa lại cả bộ nhưng khổ nỗi ko có thời gian ~.~

    • thật tình là ôm cái eb đọc liền tù tì nên mình cũng ko nhớ nó nằm ở chương nào nữa :((. mới vừa đọc xong luôn nên chạy vào cảm ơn nàng nè. truyện toàn những kiểu mình thích thôi. từ từ sẽ đọc hết 2 truyện hoàn còn lại :))

     P/S: chừng nào siên siêng nếu có thể mong bạn làm lại ebook vì thật sự truyện rất hay. có ebook hoàn chỉnh để đem cất và lấy ra đọc lại thì tốt biết mấy dù mình biết beta lại ko hề dễ vì nó quá dài :”>

     dù sao cũng cảm ơn nàng nhiều :D

 40. Thanks nàng, lướt qua mục lục thấy dài wa, các nàng toàn đào hố sâu vạn trượng, nhưng mà ta thích và ngưỡng mộ, có ebook nhưng ta hem down, vào nhà đọc để ủng hộ các nàng, hí hí hí :)

 41. Pingback: sing oh ah | ngõ mờ sương

 42. Thanks nàng vì đã edit và làm ebook :) quả thật là truyện dàiiiii….T_T thôi cứ down về rồi ngâm từ từ vậy :) cảm ơn nàng một lần nữa nha… Chúc nàng ngày chủ nhật vui vẻ :)

 43. Pingback: Một số truyện cổ đại – xuyên không hay | ngocNTTD

 44. Bộ này rất hay mình đọc lâu nhưng mãi mới đọc xong ? Vì sao :)) vì độ “đo não” của nó khá cao :))) đọc hời hợt thì ko phải phong cách của mình ^^. Cám ơn các nàng đã chia sẻ bộ truyện hay :d

 45. Ui, bộ này thực sự là quá hay. Cơ mà đọc đến đoạn con quỉ nữ phụ (con nguyệt gì ấy~ cha nó là tướng quân * do ta ghét con này quá nên cũng chả nhớ tên nó vô óc nữa*) ta tức đến hộc máu. Đang đọc phải ngừng lại nữa ngày để hồi phục lại tinh thần. Cho ta hỏi: sau này con quỉ đó có đc làm phi không vậy? Nếu đc chắc ta ức chế vô nhà thương quá >.<
  P.s: ta thực sự rất hâm mộ mà đã dịch vì đã edit bộ này + thành thật cảm ơn nàng!!!

 46. Pingback: List truyện hoàn | NẠI HÀ LÂU

 47. Thực sự cảm ơn bạn vì đã edit & hoàn bộ này. Ta đọc đã thấy còn dài huống hồ nàng edit. Là 1 khoảng thời gian dài nhỉ! Bộ này thực sự rất hay. Cảm ơn nàng nhiều nhiều…! <3

 48. Tiểu Chi ơi, cho ta repost truyện này sang kites đc ko? ta cũng giới thiệu truyện này trong thread ĐYVP vì hay và cùng tg, thanks nàng ( ko bit post comment bên này nàng có đọc đc hem? vì giờ sang nhà mới rồi!!!) nhưng ta cứ post và chờ!he he.

 49. Pingback: List Truyện HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

 50. Pingback: List ngôn tình xuyên không hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

 51. Pingback: List xuyên không | ღ Vô Điệp Cốc ღ

 52. Pingback: Giới thiệu truyện xuyên không (phần 2) | Hoa Linh Các (xanhto)

 53. Pingback: List Truyện Hay – Hoàn (Dành cho điện thoại) | Hà Tiên Cư

 54. Pingback: Những nữ chính ngôn tình ấn tượng ! | Saturn2302 ( Ngoan Phuong )

 55. Pingback: List ngôn tình xuyên không | Dương Minh Yên

 56. Pingback: Ngôn tình cổ đại – xuyên không | ~*Mèo_FanFan*~

 57. Pingback: List truyện cổ đại hoàn | Thu Thủy Các

 58. Pingback: List Ngôn tình Xuyên không | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s